Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Danish(DK)
Kancelaria Gospodarcza Meyer-Machowicz
Podatki i księgowość Kontrola skarbowa Odszkodowania Prawo Orzeczenia i ugody porady online
«
NBP
2021-05-12
USD
3.7456
-0.15%
EUR
4.5453
-0.38%
CHF
4.1413
-0.43%
GBP
5.2969
-0.15%
NBP
2021-05-11
USD
3.7514
0.06%
EUR
4.5628
-0.01%
CHF
4.1592
-0.14%
GBP
5.3050
0.43%
NBP
2021-05-10
USD
3.7493
-0.97%
EUR
4.5631
-0.29%
CHF
4.1651
-0.17%
GBP
5.2823
0.20%
NBP
2021-05-07
USD
3.7861
-0.54%
EUR
4.5764
-0.14%
CHF
4.1723
-0.21%
GBP
5.2720
-0.36%
NBP
2021-05-06
USD
3.8066
-0.18%
EUR
4.5829
0.17%
CHF
4.1809
0.37%
GBP
5.2908
-0.14%
Aktualności
Prawo cywilne
Friday, 07 August 2015 11:13

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku  dnia 18 lutego 2015 r. (I AcA 1678/14, wskazał, iż k.p.c. dopuszcza jedynie przeprowadzenie dowodu z konkretnych kart akt innej sprawy, nie dopuszcza natomiast dopuszczenia dowodu z akt innej sprawy,

Read more...
 
Prawo podatkowe
Thursday, 23 July 2015 14:25
„Działalność twórcza polegająca na 
tworzeniu, pisaniu podręczników, czy komentarzy z zakresu prawa spełnia 
warunki, pozwalające na zaliczenie jej do kategorii usług kulturalnych w 
rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i w związku z 
tym korzysta ze zwolnienia od podatku przewidzianego w tym przepisie.” – 
stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 
czerwca 2015 r. w sprawie o sygn. akt I FSK1988/13.
 
Prawo cywilne
Thursday, 23 July 2015 14:23
Zasadą jest pierwszeństwo wykładni językowej, 
wykładnia systemowa i funkcjonalna ma jedynie charakter subsydiarny przy 
wykładni treści aktów prawnych – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 
12 czerwca 2015 r. w sprawie o sygn. akt II CSK 519/14.

 
Prawo cywilne: „W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 647¹ § 5 k.c. „
Thursday, 16 July 2015 11:54
Sąd Najwyższy podjął w dniu 10 lipca 2015 r. uchwałę w sprawie o sygn. 
akt III CZP 45/15, w której w odpowiedzi na pytanie: Czy, będące 
realizacją umownego prawa odstąpienia, odstąpienie przez wykonawcę, od 
zawartej z podwykonawcą umowy o roboty budowlane, na którą inwestor 
wyraził zgodę, powoduje ustanie, wskazanej w art. 647[1] § 5 k.c., 
solidarnej z wykonawcą odpowiedzialności inwestora za zapłatę 
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, czy też takie 
odstąpienie pozostaje bez wpływu na istnienie tej odpowiedzialności?” 
Wskazał, iż: „W razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty 
budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na 
podstawie art. 647¹ § 5 k.c.”
 
Prawo podatkowe: „Czynność podziału między wspólników masy likwidacyjnej spółki, o której mowa w art. 286 § 1 k.s.h., w wyniku której następuje przeniesienie na wspólników prawa własności składników majątku likwidowanej - zgodnie z art. 272 k.s.h. - sp
Monday, 13 July 2015 14:20
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 28 kwietnia 2015 
r. (sygn. akt I SA/Gl 1234/14 wskazał, iż:
Read more...
 
Prawo ubezpieczeń społecznych: Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności
Thursday, 02 July 2015 11:06
W dniu 17 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w składzie 7 
sędziów, której nadał moc zasady prawnej oraz zastrzegł, że 
przedstawiona w niej wykładnia wiąże od dnia podjęcia uchwały (I UK 
207/14) wskazał, iż tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez 
członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o 
świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie 
pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług - 
art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych.

(Źródło: KLIK )
 
Prawo cywilne: Roszczenie wspólnika sp. z o.o. o wypłatę dywidendy nie jest roszczeniem o świadczenie okresowe, do którego zastosowanie ma art. 118 k.c.
Wednesday, 01 July 2015 12:16
W dniu 18 czerwca 2015 r. Sąd Nażywszy podjął uchwałę w sprawie o sygn. 
akt III CZP 31/15 w wyniku, której wskazał, iż 
1. Roszczenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o 
wypłatę dywidendy nie jest roszczeniem o świadczenie okresowe.
Read more...
 
Prawo podatkowe
Tuesday, 30 June 2015 10:32
Z dniem 01 lipca wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 914) w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług
 
Prawo Administracyjne
Tuesday, 30 June 2015 10:29
Z dniem 28 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 
2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 443), która ma na celu uproszczenie
procedur związanych z rozpoczęciem procesu budowlanego.
 
Prawo podatkowe: Od 1 lipca 2015 r. zmianie ulegną organy do których składać należy wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych.
Monday, 29 June 2015 13:07
Z dniem 01 lipca 2015 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 
dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji 
przepisów prawa podatkowego.
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3
KANCELARIA GOSPODARCZA
"MEYER-MACHOWICZ" SP. Z O.O.

Centrala: 70-533 Szczecin, Nowy Rynek 6
tel. +48 91 489 50 60, fax: +48 91 489 50 61
biuro@meyer-machowicz.pl
Copyright © 2021 Kancelaria Gospodarcza Meyer-Machowicz. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.