Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)Danish(DK)
Kancelaria Gospodarcza Meyer-Machowicz
Podatki i księgowość Kontrola skarbowa Odszkodowania Prawo Orzeczenia i ugody porady online
«
NBP
2021-04-12
USD
3.8144
-0.17%
EUR
4.5330
-0.18%
CHF
4.1222
-0.10%
GBP
5.2411
0.03%
NBP
2021-04-09
USD
3.8208
-0.41%
EUR
4.5414
-0.37%
CHF
4.1265
-0.21%
GBP
5.2393
-0.50%
NBP
2021-04-08
USD
3.8365
-0.64%
EUR
4.5581
-0.69%
CHF
4.1353
-0.47%
GBP
5.2658
-1.40%
NBP
2021-04-07
USD
3.8611
-0.93%
EUR
4.5897
-0.31%
CHF
4.1547
-0.01%
GBP
5.3406
-1.09%
NBP
2021-04-06
USD
3.8973
-0.03%
EUR
4.6041
0.24%
CHF
4.1553
0.30%
GBP
5.3994
0.11%
Aktualności
Prawo podatkowe: W dniu 22 czerwca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podjął uchwałę (II FPS 1/15) w składzie 7 sędziów o treści: „Przychody sportowców mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej”
Tuesday, 23 June 2015 12:53
Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w Izbie Finansowej na 
posiedzeniu jawnym w dniu 22 czerwca 2015 r. zagadnienia prawnego przekazanego 
przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 22 stycznia 2015 r. 
sygn. akt II FSK 3173/12, w sprawie w przedmiocie podatku dochodowego od osób 
fizycznych za 2009 r., w którym na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r.
Read more...
 
Prawo samorządowe: Rada gminy
Wednesday, 17 June 2015 11:28
Rada gminy, działając na podstawie art. 54 
par. 3 w zw z art. 147 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze 
zm.), może uwzględnić skargę do sądu administracyjnego na własną 
uchwałę w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i 
stwierdzić jej nieważność – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w 
Warszawie w wyroku z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie o sygn. akt II OSK 
2377/14
 
Prawo Podatkowe (VAT): Od 01 lipca 2015 r. zmianie ulegnie możliwość odliczania podatku VAT z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów firmowych.
Wednesday, 17 June 2015 11:01
„ Od 1 lipca 2015 r. wygasa, wprowadzony art. 12 ustawy z dnia 7 lutego 2014 
r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 312), całkowity zakaz odliczania podatku VAT od nabycia 
paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych oraz niektórych 
innych pojazdów samochodowych, wykorzystywanych przez podatnika do celów 
„mieszanych", czyli do działalności gospodarczej i do celów 
prywatnych.
Read more...
 
Prawo Cywilne: Sąd nie może z urzędu stwierdzić nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie na rzecz osoby, która o to nie wniosła – stwierdził Sąd Najwyższy.
Tuesday, 16 June 2015 13:57
W dniu 11 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w składzie 7 
sędziów (III CZP 112/14), w której stwierdził, iż „Stwierdzenie 
zasiedzenia własności nieruchomości może nastąpić tylko na rzecz osoby 
wskazanej przez wnioskodawcę lub innego uczestnika postępowania.”
 
Prawo Administracyjne: Operat szacunkowy ma walor opinii biegłego, o jakiej mowa w art. 84 § 1 k.p.a. orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Monday, 15 June 2015 12:28
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 13 maja 2015 r. 
(II SA/Gd 810/14 wskazał, iż: „W orzecznictwie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych podkreśla się 
konsekwentnie, że operat szacunkowy ma walor opinii biegłego,
Read more...
 
Sąd Najwyższy orzekł, iż przedstawiciel małoletniego dziecka może skutecznie udzielić pełnomocnictwa do wyrażenia zgody na dokonanie zabiegu medycznego.
Wednesday, 10 June 2015 15:19
W dniu 13 maja 2015 r. (III CZP 19/15) Sąd Najwyższy podjął uchwałę w 
składzie 3 sędziów, w której stwierdził, iż „Przedstawiciel ustawowy 
małoletniego dziecka może udzielić pełnomocnictwa do złożenia 
oświadczenia o wyrażeniu zgody przewidzianej w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (jedn. tekst: Dz.U. z 
2015 r. poz. 464).”
(źródło:http://www.sn.pl/orzecznictwo/)
 
Prawo cywilne: Sąd Najwyższy orzekł, że Szkodą w uprawie rolnej jest także szkoda wyrządzona przed zasiewem, związana z ponownym wykonaniem niezbędnych czynności agrotechnicznych przygotowujących grunt do zasiewu.
Wednesday, 10 June 2015 15:18
W dniu 19 maja 2015 r. (III CZP 114/14) Sąd Najwyższy podjął uchwałę w 
składzie 7 sędziów, w której stwierdził, iż „Szkodą w uprawie rolnej 
(art. 50 ust. 1b w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 
października 1995 r. - Prawo łowieckie jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 
1226 ze zm.) jest także szkoda wyrządzona przed zasiewem, związana z 
ponownym wykonaniem niezbędnych czynności agrotechnicznych przygotowujących 
grunt do zasiewu.”
(Źródło:http://www.sn.pl/orzecznictwo)
 
Prawo Podatkowe: Indywidualna interpretacja podatkowa nie chroni kontrahenta wnioskodawcy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r., w sprawie o sygn. akt I FSK 540/14.
Tuesday, 09 June 2015 12:33
W ocenie NSA w świetle przepisów ordynacji podatkowej: „brak jest podstaw 
do przyjęcia, że z okoliczności wydania korzystnej interpretacji podatkowej 
dla swojego kontrahenta, nawet jeżeli jest to druga strona opisanej we 
wniosku transakcji, wnioskodawca może wywodzić konieczność wydania 
interpretacji o tej samej treści, która została wydana w odniesieniu do 
kontrahenta.
Read more...
 
Postępowanie sądowo-administracyjne: Od 15 sierpnia 2015 r. wojewódzkie sądy administracyjne będą mogły zobowiązać organy administracyjne do załatwienia sprawy w określony sposób.
Tuesday, 09 June 2015 12:32
W dniu 15 sierpnia 2015 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 09 kwietnia 2015 r. 
o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 658). Obszerną nowelizacją dodano m.in. art. 145a w 
brzmieniu:
Read more...
 
Prawo cywilne: Sąd Najwyższy orzekł, że na zarządzenie przewodniczącego nakładające na stronę obowiązek uiszczenia opłaty sądowej od skargi o wznowienie postępowania przysługuje zażalenie
Wednesday, 03 June 2015 12:01
W dniu 28 maja 2015 r. (III CZP 25/15) Sąd Najwyższy podjął uchwałę w 
składzie 3 sędziów, w której stwierdził, iż na zarządzenie 
przewodniczącego nakładające na stronę obowiązek uiszczenia opłaty 
sądowej przysługuje zażalenie (art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c.).
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 2 of 3
KANCELARIA GOSPODARCZA
"MEYER-MACHOWICZ" SP. Z O.O.

Centrala: 70-533 Szczecin, Nowy Rynek 6
tel. +48 91 489 50 60, fax: +48 91 489 50 61
biuro@meyer-machowicz.pl
Copyright © 2021 Kancelaria Gospodarcza Meyer-Machowicz. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.